Dział Handlowy

Dział Handlowy i Marketing:
Marta Pyszewska
Sylwester Niedziałek

Strona Główna

Krótki opis działalności

Dodaj komentarz

Siedziba i Zarząd Spółki

ul. Spółdzielcza 13, 32-300 Olkusz
+4832 6474830 +48326474831
email: biuro@konsorcjumgospodarcze.pl

Kapitał zakładowy 150 000 PLN

Dane adresowe

KONSORCJUM GOSPODARCZE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

REGON: 272825652, NIP: 6371965338
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Numer KRS: 0000054748